Rezerwacja półkolonie i ferie

Dostępność turnusów

Przed wypełnieniem formularza, upewnij się telefonicznie (tel. 668 138 551), czy są wolne miejsca na wybrany przez Ciebie turnus.

Rezerwacja i płatność

Po dokonaniu rezerwacji należy dokonać wpłaty w formie zadatku na poczet "Obozu letniego 2024" (800zł) na konto HOTELU, pozostałą kwotę należy uiścić minimum 7 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu.

Zakończenie rezerwacji

Po zakończonej rezerwacji należy pobrać i wypełnić kartę kwalifikacyjną i odesłać na adres e-mail hotelu lub dostarczyć w dniu rozpoczęcia wypoczynku.
Turnus *
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z  Art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.206 (Dz. Urz.UE L119 z 04.05.206) informuję, że

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Hotel i Restauracja Borowianka ANGELIKA FILIPOWSKA ul. Limanowskiego 134, 63-400 Ostrów Wlkp., tel. 62 735 36 55, tel./fax 62 735 36 55; email: borowianka@borowianka.pl
  2. Pana/Pani dane osobowe, będą przetwarzane w celu realizacji umowy/ współprac na podstawie Art. 6 ust.1, b,c,f RODO
  3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązania umowy/ współpracy i nie dłużej niż stanowią przepisy prawa
  5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprawdzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  6. Ma Pan(-i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy/współpracy.

Dane do wpłat


Hotel Borowianka - Angelika Filipowska
63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Limanowskiego 134

Nr konta: 07 1050 1201 1000 0097 7003 9056
Po zakończonej rezerwacji należy pobrać i wypełnić kartę kwalifikacyjną.
Kartę kwalifikacyjną prosimy podać w dniu zbiórki, natomiast umowę odesłać na adres e-mail: wypoczynek@borowianka.pl.


Pobierz kartę kwalifikacyjną Pobierz umowę-zgłoszenie Pobierz warunki uczestnictwa Procedury ochrony małoletnich
marika


Masz dodatkowe pytania?
Zadzwoń do naszej instruktorki Mariki

668 138 551